• | May 31, 2023

।।जनचेतनाको लागि।।

जनचेतनाको लागि । दुइचार दिन भयो यस्तो डडुवा जस्तो घाउ खुट्टामा आएर हैरान भएको । छालाको समस्या होला भनेर मलम लगाइयो भएन, जनै खटिरा होला भनेर त्यसको उपचार गरियो खासै विसेक भएन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा नाइरोबी फ्लाई (Nairobi fly) नामक किराले टोक्दा...


।।जनचेतनाको लागि।।

जनचेतनाको लागि । दुइचार दिन भयो यस्तो डडुवा जस्तो घाउ खुट्टामा आएर हैरान भएको । छालाको समस्या होला भनेर मलम लगाइयो भएन, जनै खटिरा होला भनेर त्यसको उपचार गरियो खासै विसेक भएन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा नाइरोबी फ्लाई (Nairobi fly) नामक किराले टोक्दा...

।।जनचेतनाको लागि।।

जनचेतनाको लागि । दुइचार दिन भयो यस्तो डडुवा जस्तो घाउ खुट्टामा आएर हैरान भएको...

।।जनचेतनाको लागि।।

जनचेतनाको लागि । दुइचार दिन भयो यस्तो डडुवा जस्तो घाउ खुट्टामा आएर हैरान भएको । छालाको समस्या होला भनेर मलम लगाइयो भएन, जनै खटिरा होला भनेर त्यसको उपचार गरियो खासै विसेक भएन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा नाइरोबी फ्लाई (Nairobi fly) नामक किराले टोक्दा...

हाम्रो बारेमा

हाम्रो टिम

सामाजिक संजाल

सम्पर्क